Assikvere haridusseltsi projekti „Assikvere piirkonna talude ja inimeste lood” eesmärgiks on koguda ja talletada tulevastele põlvedele Assikvere piirkonna elanike ja elamute hetkeseis. 30-40 aasta pärast on huvitav lugeda ja lastel ja lastelastel uurida, kuidas on elu muutunud meie piirkonnas. Kuna andmete kogumine ja avaldamine saab toimuda vaid elanike nõusolekul, siis projekti õnnestumiseks on vajalik kõigi inimeste toetus. Siin mõned küsimused, mis aitavad oma talu lugu kirja panna.
Kui palju ja millest kirjutada, on iga pere vaba tahe. Lisaks tekstile on plaanis iga talu juurde 2 pilti (elamust ja perest). Seda, kes pildil ja kas pildi teeb pere ise või laseb teha meie valitud fotograafil, otsustab iga perekond ise. Materjali trükise jaoks ootame 1. maiks.
Talu nimetus, elanikud.

 1. Kuidas ja millal on talu (maja) ehitatud (ostetud)?
 2. Kuidas ja millega tegeleti (majandati)?
  ‣  EV ajal?
  ‣  Kust saadi sissetulek?
  ‣  Hobid, mis aitasid elu edendada?
 3. Järeltulijad. Kes, kuhu, millega tegeleb?
 4. Kuidas mõjutas sõda elu Teie talus?
 5. Kolhoosiaeg – millega tegeleti, kuidas ära elati, põhi- ja lisasissetulekud?
 6. Suuremad meenutused viimase 30 aasta jooksul?
  ‣ Tegevused
  ‣ Hobid
  ‣  Tähtsamad sündmused, saavutused, muutused, hinnangud?

Lisaks trükisele on projektis planeeritud veel videosse salvestada 10 talu või pere lood, kus elu on olnud vähemalt 100 aastat. Ka see osa nõuab igalt osalevalt perelt ettevalmistamist, millest kõnelda ja mida näidata. Kogu projekt nõuab kogukonna ühist tööd, on töömahukas ja saame edukalt teostada vaid ühiselt. Trükis peab valmima juuli lõpuks ja materjal peaks olema koos juuni lõpuks.

Materjali trükise jaoks ootame 1. maiks e-posti aadressil helgivaga@gmail.com või käsikirjaliselt juhatuse liikme kätte.
Juhatuse liikmed Raivo Bunder, Andres Menind, Sven Müürsepp, Valmar Müürsepp, Ülle Särki, Ene Vaikmäe, Helgi Vaga
Kogumik peaks valmis saama juuli lõpuks.
Assikvere piirkonna 6. kokkutulek toimub 15.augustil 2020.